Cập nhật tính năng - Lần 3

Top

Tiếp theo lộ trình của máy chủ Phật Sơn, bảo trì định kỳ tiếp theo vào 16:30 - 18/09/2020 BQT JX Bí Sử sẽ cập nhật thêm một số tính năng giúp trải nghiệm trò chơi của chư vị tốt hơn.

Tính năng Ghi chú
Tranh đoạt "Trống Khải Hoàn" Xem chi tiết tại: http://phatson.jxbisu.net/tranh-doat-trong-khai-hoan.html
Trống Khải Hoàn Xem chi tiết tại: http://phatson.jxbisu.net/trong-bang-hoi.html
Boss Triệu Hoán Phù Xem chi tiết: http://phatson.jxbisu.net/trieu-hoan-phu.html
Lệnh bài Triệu Tập Chi tiết bên dưới

 Lệnh bài Triệu Tập

Hình ảnh Ghi chú

 Lệnh bài Triệu Tập

Nguồn gốc: Mua tại "Kỳ Trân Các"

5 Tiền đồng/vật phẩm - Hạn sử dụng 7 ngày

Công dụng: Bang Chủ hoặc Trưởng Lão nhấp phải sử dụng.

Chức năng 1: Triệu tập thành viên trong Bang Hội (Chỉ sử dụng được tại Hoa Sơn Phái)

Chức năng 2: Thông báo khẩn lên kênh bang (Sử dụng bất kỳ nơi nào)

Bang Chủ hoặc Trưởng Lão của bổn bang mới có thể sử dụng vật phẩm. Khi sử dụng lệnh Triệu Tập thành viên trong bang hội sẽ tốn 20 vạn lượng (trong hành trang). Sau khi sử dụng để sử dụng tiếp phải chờ 1 phút. Tính từ lúc bắt đầu sử dụng

Các thành viên trong bang hội khi được triệu tập có thể đồng ý đến hoặc không tuỳ ý.

Khi được triệu tập muốn đến điểm triệu tập yêu cầu phải có Thần Hành Phù trong hành trang.

Đối với tính năng Thông báo khẩn khi sử dụng 1 lần sẽ tốn 10 vạn lượng (trong hành trang). Sẽ hiện ra bảng để đại hiệp nhập thông báo tuỳ ý. Lưu ý phải sử dụng ngôn từ hợp lệ để tránh mất tiền mà thông báo không hiện trên kênh bang.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn