Bảo trì định kỳ - 25/09/2020

Top

Bảo trì định kỳ tiếp theo vào 16:30 - 25/09/2020 BQT JX Bí Sử sẽ cập nhật và thay đổi một số tính năng giúp trải nghiệm trò chơi của chư vị tốt hơn.

Sau khi bảo trì hoàn tất vui lòng chạy lại AutoUpdate để cập nhật hình ảnh mới về vật phẩm. Những account đang treo sẽ không ảnh hưởng và tự kết nối lại có thể Update sau cũng được.

Tính năng Ghi chú
Đoán Hoa Đăng
(Thay cho "Nhím Béo Phì")
Xem chi tiết tại: http://phatson.jxbisu.net/hoat-dong-hoa-dang.html
Mật Lệnh Bí Sử Xem chi tiết tại: http://phatson.jxbisu.net/mat-lenh-bi-su.html
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn