Bảo trì định kỳ - 09/10/2020

Top

Bảo trì định kỳ tiếp theo vào 16:30 - 09/10/2020 BQT JX Bí Sử sẽ cập nhật và thay đổi một số tính năng giúp trải nghiệm trò chơi của chư vị tốt hơn.

Trong thời gian diễn ra bảo trì, chư vị bằng hữu vui lòng thoát hết cửa sổ Game để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra, sau khi bảo trì xong chạy lại AutoUpdate để vào Game bình thường.

Tính năng Ghi chú
Chuyển Đổi Môn Phái Xem chi tiết tại: http://phatson.jxbisu.net/chuyen-doi-mon-phai.html
Hàng Yêu Phục Ma Xem chi tiết tại: http://phatson.jxbisu.net/hang-yeu-phuc-ma.html
Vui Cùng "Minh Râu"

Xem chi tiết tại: http://phatson.jxbisu.net/vui-cung-minh-rau.html

Bản đồ "Hoa Sơn Phái"

Điều chỉnh tránh tình trạng chặn cổng diễn ra

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn