Bảo trì định kỳ - 20/10/2020

Top

Bảo trì định kỳ tiếp theo vào 16:30 - 20/10/2020 BQT JX Bí Sử sẽ cập nhật và thay đổi một số tính năng giúp trải nghiệm trò chơi của chư vị tốt hơn.

Trong thời gian diễn ra bảo trì, chư vị bằng hữu vui lòng thoát hết cửa sổ Game để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra, sau khi bảo trì xong chạy lại AutoUpdate để vào Game bình thường.

Tính năng Ghi chú
Boss Đại Hoàng Kim Xem chi tiết tại: http://phatson.jxbisu.net/boss-dai-hoang-kim.html
Thêm 2 Boss Tiểu Hoàng Kim Boss Thúy Yên và Boss Ngũ Độc
Tăng EXP Boss Tiểu Hoàng Kim

Đội ngũ hoặc cá nhân tiêu diệt nhận: 10.000.000 điểm kinh nghiệm

Người chơi xung quanh nhận: 5.000.000 điểm kinh nghiệm

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn