Bảo trì định kỳ - 25/12/2020

Top

Bảo trì định kỳ sẽ diễn ra vào 16:30 - 25/12/2020 thời gian bảo trì dự kiến 60 phút (có thể sớm hơn dự kiến)

Trong thời gian diễn ra bảo trì, chư vị bằng hữu vui lòng thoát hết cửa sổ Game để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra, sau khi bảo trì xong chạy lại AutoUpdate để vào Game bình thường.

 Cập nhật tính năng

Tính năng Ghi chú
Triệu Hồi - Phi Vân Thần Mã

Chi tiết: http://phatson.jxbisu.net/nang-cap-phi-van.html

Đổi ngoại hình trang bị

Chức năng được mở tại NPC Dã Luyện Đại Sư (Tương Dương)
- Phí đổi ngoại hinh là 50 Tiền đồng 1 lần đổi

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn