Chiến trường Tống Kim

Top

Chiến trường Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim) là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

 Điều kiện tham gia

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.

Sơ cấp: Yêu cầu đẳng cấp 40 đến 79.

Cao cấp: Yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên.

Thời gian báo danh: 12:50 và 20:50.

Thời gian chờ: 10 phút.

Thời gian khai chiến: 13:00 và 21:00.

Thời gian diễn ra: 60 phút.

Số nhân vật tối đa: 150 người mỗi phe.

Sử dụng "Thần Hành Phù hoặc Tống Kim Chiêu Thư" để đến nơi báo danh

Phí báo danh: 3000 lượng.

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Báo Danh
(Phe Tống)
 

Vị trí: Đại Lý Phủ (201/203)

Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống. 


NPC Báo Danh
(Phe Kim)

Vị trí: Đại Lý Phủ (196/205)

Công dụng: Báo danh tham gia phe Kim. 


NPC Quân Nhu
(Phe Tống)

Vị trí: Đại Lý Phủ (200/204)

Công dụng:

Đổi điểm tích luỹ thành điểm kinh nghiệm

Kiểm tra điểm tích luỹ hiện có

Đổi đạo cụ Tống Kim (Phi Tốc, Lệnh Bài, Chiến Cổ....) 

Luyện Nhạc Vương Kiếm


NPC Quân Nhu
(Phe Kim)

Vị trí: Đại Lý Phủ (195/205)

Công dụng:

Đổi điểm tích luỹ thành điểm kinh nghiệm

Kiểm tra điểm tích luỹ hiện có

Đổi đạo cụ Tống Kim (Phi Tốc, Lệnh Bài, Chiến Cổ....) 

Luyện Nhạc Vương Kiếm


 Quân Nhu quan
(Tống/Kim) 

Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.

Công dụng:

Mua dược phẩm, sửa đồ, bán đồ.

Mua Máu Nhanh giá: 100 lượng/1 bình


Trinh sát (Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.

Công dụng:

Đưa người chơi ra các tọa độ ngẫu nhiên trên bản đồ của phe mình (các tọa độ này nằm ngẫu nhiên trên các đường đi và không nằm trong phần doanh trại của 2 phe).

 Bản đồ thi đấu (1 bản đồ duy nhất - Hoàng Sa Lâm Ngao)

 Phần thưởng

Phần thưởng chỉ giành riêng cho trận 21:00 thuộc Tống Kim (Cao Cấp)

Yêu cầu Ghi chú
Phe Thắng 
 (Đạt 6000 điểm tích luỹ trở lên)

10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
5 Tống Kim Lễ Bao
2 Bảo Rương May Mắn

Phe Thua
 (Đạt 6000 điểm tích luỹ trở lên)

5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
3 Tống Kim Lễ Bao

Hạng 1 Tống Kim


(Không cộng thêm bất kỳ thuộc tính)
(Hạn sử dụng: 23 giờ)

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn