Sự Kiện: Mừng Đại Lễ 2/9

Top

Hòa chung khí thế tưng bừng của cả nước nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh ngày 2 tháng 9, đồng đạo võ lâm sẽ có thêm một cơ hội mới để thỏa chí bình sinh trên bước đường bôn tẩu. Bổn trang sẽ ra mắt hai hoạt động mới vô cùng lý thú và hấp dẫn trong thế giới Võ Lâm. Tham gia vào sự kiện này, bậc hiệp khách anh thư sẽ nhận được những phần thưởng giá trị cùng nhiều bất ngờ thú vị.

 Thời gian diễn ra

Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì định kỳ 16:30 - ngày 25/08/2020

Thời gian kết thúc: 00:00 - ngày 15/09/2020

Đối tượng: Đẳng cấp trên 50

Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

 NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Tổng Quản Sự Kiện

Vị trĩ: Tương Dương trung tâm (198/200)

Chức năng:

  • Hợp thành vật phẩm
  • Nhận thưởng đạt mốc
  • Mua nguyên liệu
  • Kiểm tra sử dụng

Lưu ý:

 - NPC hoạt động đến 00:00 ngày 15/09/2020

 Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái tại bản đồ cấp 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Mở ra nguyên liệu hợp thành vật phẩm

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 23:59 ngày 15/09/2020


Chiếc mũ tai bèo

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 250 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Mũ Hoà Bình" và "Mũ Hạnh Phúc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 15/09/2020


Kim chỉ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 250 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Mũ Hoà Bình" và "Mũ Hạnh Phúc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 15/09/2020


Mảnh vải

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 250 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Mũ Hoà Bình" và "Mũ Hạnh Phúc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 15/09/2020


Mảnh vải thượng hạng

Nguồn gốc: Mua tại "Tổng Quản Sự Kiện"

Giá: 1 Tiền đồng = 5 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 250 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Mũ Hạnh Phúc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 15/09/2020

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Chiếc mũ hoà bình

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tổng Quản Sự Kiện"

Công thức:
- 3 Chiếc mũ tai bèo
- 3 Kim chỉ
- 3 Mảnh vải
- 2000 lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 250 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận 100.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
- Ngẫu nhiên vật phẩm: Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 15/09/2020
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn


Chiếc mũ hạnh phúc

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tổng Quản Sự Kiện"

Công thức:
- 3 Chiếc mũ tai bèo
- 3 Kim chỉ
- 1 Mảnh vải Thượng Hạng

Tính chất:
-
Xếp chồng 250 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 15/09/2020
- Giới hạn: 2000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn

 Phần thưởng sử dụng

Chiếc mũ hạnh phúc

Phần thưởng
(ngẫu nhiên)
Phần thưởng
(ngẫu nhiên)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Đại Thành Bí Kíp 90 Tử Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh Lam Thuỷ Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch Tiên Thảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (đặc biệt) Thiên Sơn Bảo Lộ
Quế Hoa Tửu Phụng Nguyệt Quả Dung
Cống Nguyệt Phù Dung Phúc Duyên
Mã bài ngựa 80 Mảnh trang bị Kim Phong
Bảo Rương May Mắn Hồng ảnh Bảo Rương
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù Càn Khôn Song Tuyệt Bội

Đạt mốc sử dụng 2000 "Chiếc mũ hạnh phúc"

Phần thưởng Số lượng
Tẩy Tuỷ Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Thuỷ Tinh (bộ 3 màu) 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 6
Ngựa 80 (ngẫu nhiên) 1
300.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 1
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn