[Lần 2] Đua TOP nhận quà siêu khủng

Top

Trong những ngày vừa qua, các nhân sĩ Võ Lâm đang cư ngụ tại Phật Sơn đang xôn xao bàn luận sôi nổi. Không biết Bổn trang sẽ tổ chức sự kiện gì? Tiếp nối Đua TOP lần 1 vào ngày đầu khai mở máy chủ. Nay bổn trang sẽ tổ chức cuộc đua tiếp theo lần này còn bổ sung thêm cả top Môn Phái để chư vị nhân sĩ thoả chí bôn tẩu.

 Thời gian và điều kiện

Tất cả nhân sĩ đang cư ngụ tại JX Bí Sử máy chủ Phật Sơn

Bắt đầu từ ngày 27/08/2020 và sẽ kết thúc khi có đủ 3 nhân sĩ đạt 120 trên Bảng Xếp Hạng (Cao thủ)

Cao Thủ 10 Môn Phái cũng sẽ kết thúc khi có đủ 3 nhân sĩ đạt 120 trên Bảng Xếp Hạng (Cao thủ)

Lưu ý: Nếu đại hiệp nào đã nhận TOP Cao Thủ thì sẽ không nhận được TOP Môn Phái và TOP Môn Phái sẽ tính người đứng thứ 2.

 Phần thưởng

3 Cao thủ đầu tiên của máy chủ đạt cấp 120

Thứ hạng
(Cao thủ Thế giới)
Phần thưởng
Người thứ 1 2000 Tiền đồng + 1 Chiến mã Phi Vân (vĩnh viễn)
Người thứ 2 1500 Tiền đồng
Người thứ 3 1000 Tiền đồng

TOP 1 của 10 Môn Phái

Thứ hạng
(Cao thủ Môn Phái)
Phần thưởng
 Hạng 1
 (Thiếu Lâm)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
 Hạng 1
 (Thiên Vương)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
 Hạng 1
 (Đường Môn)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
 Hạng 1
 (Ngũ Độc)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
 Hạng 1
 (Nga Mi)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
 Hạng 1
 (Thuý Yên)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
 Hạng 1
 (Cái Bang)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
 Hạng 1
 (Thiên Nhẫn)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
Hạng 1
 (Võ Đang)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
 Hạng 1
 (Côn Lôn)
5 Tẩy Tuỷ Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn