ĐUA TOP MÁY CHỦ PHẬT SƠN

Top

Đồng hành cùng sự kiện khai mở máy chủ mới "PHẬT SƠN" BQT JX Bí Sử khởi động ĐUA TOP MÁY CHỦ để quá trình luyện công cạnh tranh gay cấn hơn. Phần thưởng hấp dẫn cũng như là chút ít lộ phí trên con đường tung hoành giang hồ. Sự kiện Đua TOP sẽ tính kết quả dựa theo Bảng Xếp Hạng trong game 10 cao thủ có tên trên bảng xếp hạng sẽ nhận được thưởng.

 Thời gian diễn ra

Bắt đầu: Từ 19:30 ngày 15/08/2020.

Kết thúc: 10:00 ngày 18/08/2020.

Vào lúc 10:00 ngày 18/08/2020 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ để cập nhật Bảng Xếp Hạng lần cuối và lấy kết quả Đua TOP.

Hàng ngày vào 10:00 và 00:00, Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật khi cập nhật sẽ có thông báo trên Tần Số Thế Giới. 

Trong thời gian Đua TOP Tiên Thảo Lộ không thể sử dụng.

Sau khi đua top kết thúc 10 cao thủ có thể tới Lễ Quan để nhận thưởng vào lúc 10:30.

 Phần thưởng

 Thứ hạng   Phần thưởng 
Hạng 1
 • 1 bộ An Bang (ngẫu nhiên thuộc tính) 
 • 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
 • 1000 Tiền đồng
Hạng 2
 • 1 bộ Định Quốc (ngẫu nhiên thuộc tính) 
 • 700 Tiền đồng
Hạng 3
 • 1 bộ Định Quốc (ngẫu nhiên thuộc tính)
 • 500 Tiền đồng
Hạng 4
 • 5 Võ Lâm Mật Tịch
 • 5 Tẩy Tuỷ Kinh
 • 400 Tiền đồng
Hạng 5
 • 4 Võ Lâm Mật Tịch
 • 4 Tẩy Tuỷ Kinh
 • 300 Tiền đồng
Hạng 6
 • 3 Võ Lâm Mật Tịch
 • 3 Tẩy Tuỷ Kinh
 • 200 Tiền đồng
Hạng 7
 • 2 Võ Lâm Mật Tịch
 • 2 Tẩy Tuỷ Kinh
 • 200 Tiền đồng
Hạng 8
 • 2 Võ Lâm Mật Tịch
 • 2 Tẩy Tuỷ Kinh
 • 200 Tiền đồng
Hạng 9
 • 2 Võ Lâm Mật Tịch
 • 2 Tẩy Tuỷ Kinh
 • 200 Tiền đồng
Hạng 10
 • 300 Tiền đồng
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn