Top

Với hàng loạt các câu hỏi xoay quanh nội dung về Võ Lâm, tính năng Đoán Hoa Đăng sẽ đưa quý đồng đạo từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác khi đích thân trả lời được những câu hỏi hấp dẫn của hệ thống và đem về vô số các phần thưởng dành cho nhân sĩ xuất sắc.

 Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian diễn ra: Chỉ diễn ra vào Chủ Nhật (hàng tuần)

10:30 đến 11:30

22:30 đến 23:30

Để tham gia hoạt động Đoán Hoa Đăng, nhân vật của đồng đạo phải đạt đẳng cấp 50 trở lên.

 Cách thức tham gia

Khi hoạt động bắt đầu, sẽ được thông báo trên Tần số Thế Giới để quý đồng đạo biết. 

Bắt đầu mỗi đợt Hoa Đăng sẽ xuất hiện tại bản đồ "Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường".

Cứ cách 15 phút hoa đăng sẽ xuất hiện 1 lần. Như vậy tổng số lần hoa đăng xuất hiện mỗi khung giờ hoạt động là 4 lần.

Khi đối thoại với Hoa Đăng sẽ xuất hiện 1 câu hỏi và các câu trả lời tương ứng dưới dạng trắc nghiệm.

• Đại hiệp sẽ chọn 1 câu trả lời trong số các câu đó. Khi trả lời đúng sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 1 câu hỏi và các câu trả lời. Nếu trả lời đúng nữa sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 1 câu hỏi và các câu trả lời.

• Nếu đại hiệp trả lời đúng 3 câu hỏi liên tiếp thì sẽ nhận được phần thưởng: 500.000 điểm kinh nghiệm và những vật phẩm sau:

Ngẫu nhiên nhận được
Tẩy Tuỷ Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Tinh Hồng Bảo Thạch
Tử Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh
Lam Thuỷ Tinh
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tiên Thảo Lộ

Đại hiệp chỉ cần trả lời sai 1 câu hỏi thì Hoa Đăng đó sẽ bị hủy bỏ.

 Cách thức tham gia

Mỗi ngày một nhân vật chỉ có thể trả lời tối đa 30 lần (chỉ tính trả lời chính xác).

Đạt giới hạn thì khi bấm vào Hoa Đăng sẽ xuất hiện thông báo "Hôm nay bạn đã đoán đúng 30 lần rồi! Nhường cơ hội cho người khác đi"

Điểm kinh nghiệm khi nhận được sẽ không cộng dồn.

 Câu trả lời Hoa Đăng

Câu hỏi Đáp án
Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt hệ thống bang hội thời gian nào? 21-01-2008 
Mật Tịch nào giúp ta tăng điểm tiềm năng? Tẩy Tủy Kinh
Tử Thủy Tinh có chức năng gì? Nâng cấp trang bị
Ngựa Hoa Lư [Cấp 9] được bán ở thành nào? Dương Châu
Khi rút 10 điểm phúc duyên ở thần bí thương nhân, nhân vật sẽ bị trừ bao nhiêu điểm phúc duyên trên người? 12
Ngựa nào sau đây có "Tốc độ di chuyển 40%"? Ngọc Hoa Thông
Sau khi online mấy giờ mới nhận được điểm phúc duyên? 2 giờ
Một ngày tại JX Bí Sử có thể đánh mấy trận tống kim? 2
Mảnh tàng bảo đồ có bao nhiêu mảnh? 12
Giai đoạn báo danh đánh Lôi Đài Tỷ Võ tốn bao lâu 5 phút
Một trận đánh Lôi Đài Tỷ Võ tốn bao lâu? 10 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt người chơi vào ngày, tháng, năm nào? 21-3-2005
Có bao nhiêu trường phái về kiếm trong võ lâm? 3
Nhiệm vụ Boss Sát thủ "Liên Hình Thái" nằm ở map nào? Trường Bạch Nam
Muốn hợp thành "Sát thủ giản" tốn bao nhiêu sát thủ lệnh? 5
Một ngày bạn có thể tham gia bao nhiêu lần "Vượt ải"?
Không tính sử dụng "Long Huyết Hoàn"
1
Từ thành "Đại Lý" bạn có thể đi vào nơi tín sứ nào? Cả 3 nơi
Có mấy thành có thể di thuyền tới "Đào Hoa Đảo"? 7
Tam Hoa Tán có tác dụng gì  Tăng thể lực
Thừa Tiên Mật có tác dụng gì? Tăng sinh lực và nội lực
Có bao nhiêu lọai dược hoàn PK? 10
Long Môn Trấn lưu rương ở thành nào? Biện Kinh
Đi xa phu từ Vĩnh Lạc Trấn lên Phượng Tường tốn nhiêu lượng? 100
Người chơi trên đẳng cấp 25 nhận sư phụ thì được goi là? Trực hệ đệ tử
Quỷ Đầu Đao là vũ khí cấp mấy? 3
Vương Thiết Tượng là thợ rèn thành nào ? Biện Kinh
Công thành Dương Châu vào ngày thứ mấy mỗi tuần? Thứ 2
Quế Hoa Tửu có hiệu lực trong bao lâu? 1800 giây
Trận Tống Kim thứ nhất trong ngày bắt đầu lúc mấy giờ? 13:00
Võ Lâm Truyền Kỳ có tổng cộng bao nhiêu thôn trấn? 10
Sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ vào tháng mấy? 6
Có bao nhiêu Boss Đại Hoàng Kim trong Võ Lâm Truyền Kỳ hiện tại 16
Hệ thống bang hội mới có bao nhiêu tác phường? 7
Chiến trường tống kim hiện tại của JX Bí Sử có bao nhiêu phương thức? 2
Chiêu 120 của Côn Lôn Lưỡng Nghi Chân Khí ở đẳng cấp 20 khi phát huy sẽ cộng bao nhiêu % tốc độ duy chuyển? 35%
Tốc độ đánh ngoại công của trấn phái côn lôn "Sương Ngạo Côn Lôn" ở đẳng cấp 30 là bao nhiêu? 86%
Võ Lâm Truyền Kỳ có tổng cộng bao nhiêu Dã Tẩu? 15
Chiêu 120 của Cái bang Hỗn Nguyên Khí Công ở đẳng cấp 20 có xác xuất gây ngoại thương là bao nhiêu? 6%
Trấn phái cái bang Túy Điệp Cuồng Vũ ở đẳng cấp 30 cộng thêm bao nhiêu tấn công chí mạng? 43
Võ Lâm Truyền Kỳ có tổng cộng bao nhiêu cụm server không kể cụm server đấu trường? 8
Võ Lâm Truyền Kỳ có bao nhiêu bộ hoàng kim đã ra đủ bộ? 9
Bạn cần gặp ai để Kết bái kim lan? Tĩnh Đốc Thiền Sư
Thiếu Lâm Tự tọa lạc ở ngọn núi nào? Thiếu Thất
Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 1? PhúHộ-ThiênSơn
Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 2? PhúHộ-ThiênSơn
Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THDNB lần 1? HồngHưng-Kim Sơn
Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 2? ***-Khánh Sơn
Trong Võ Lâm Truyền Kỳ bang hội nào được lập ra đầu tiên? Phá thiên-Tung Sơn
Võ Lâm Truyền Kỳ có tối đa bao nhiêu kênh tán gẫu ? 8
Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THĐNB lần 1? TrGiang-TrườngGiang
Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THĐNB lần 2? TamHoàn-HànhSơn
Võ Lâm Truyền Kỳ có bao nhiêu NPC Long Ngũ? 8
Võ Lâm Truyền Kỳ hiện tại có bao nhiêu phương thức liên đấu? 6
Tăng một điểm sinh khí của hệ Kim được bao nhiêu máu? 8
Tăng một điểm sinh khí của hệ Mộc được bao nhiêu máu? 5
Tăng một điểm sinh khí của hệ Hỏa được bao nhiêu máu? 7
Tăng một điểm sinh khí của hệ Thủy được bao nhiêu máu? 6
Tăng một điểm sinh khí của hệ Thổ được bao nhiêu máu? 3
Để có được 2 cặp sư đồ thì 4 người cần ít nhất bao nhiêu Sư Đồ Thiếp? 1
Mức độ tăng sinh lực tối đa trên trang bị là bao nhiêu? 400
Tổng số Boss Tiểu Hoàng Kim, cộng với tổng số môn phái toàn nữ giới bằng bao nhiêu? 5
Nhân vật chưa từng gặp Phản Tăng, cần bao nhiêu viên THBT và Thủy Tinh để lên đảo tẩy tủy? Tất cả đều sai
Có bao nhiêu phái có thể cầm đao? 10
Phiên bản Sơn Hà Xã Tắc ra mắt trong thời gian nào 30-3-2006
Kiến Tính Phong Sơn động lưu rương ở đâu để trở lại địa điểm cũ được? Tất cả đều sai
Từ Tương Dương đi xa phu qua Biện Kinh, rồi đi xa phu tiếp qua Lâm An mất bao nhiêu tiền? 700 lượng
Món nào được yêu cầu trong nhiệm vụ giao khoáng? Lượng Ngân Khoáng
Đường Nghê Giáp bán shop được bao nhiêu lượng ? 6250 lượng
Bản doanh phái nào phải đi bằng thuyền? Thiên Vương Bang
Hỏa Đường đường chủ của Thiên Nhẫn Giáo là ai? Ngột Ngạo
NPC của phái nào có đứa con bị thất lạc trên Võ Đang ? Ngũ Độc
Ai là người mà thập đại môn phái đều kính phục? Độc Cô Kiếm
Ai là người ngông cuồng nhất? Tuyền Cơ Tử
Hai nhân vật chưa từng kết hôn, khi kết hôn sẽ nhận được? Nhẫn
PK 9 muốn ra tù phải mất bao nhiêu lượng? Tất cả đều sai
Từ Cấp 100 trở lên, ăn Bạch Câu Hoàn đặc biệt, ủy thác liên tục trong 40 phút nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 952000
Những nơi nào sau đây bán các loại vật phẩm mà tất cả đều sử dụng được trên Vi Sơn Đảo? Hiệu thuốc
Boss nào sau đây có thể xuất hiện trên Mạc Bắc Thảo Nguyên? Vương Tá
Từ 15:00 đến hết ngày có bao nhiêu trận Tống Kim tại JX Bí Sử? 1
Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong khoảng cấp bao nhiêu sẽ được thưởng Kim Phong Trạc Liên Quang? 20-30
Để thăng cấp lên đẳng cấp kiến thiết 1, cần ngân sách kiến thiết ít nhất bao nhiêu? 6720 vạn
Trong map Bang hội có tất cả bao nhiêu tác phường? 7
Có bao nhiêu tác phường khi sử dụng sẽ được phần thưởng kinh nghiệm? 3
Trong Võ Lâm truyền kỳ có bao nhiêu Thôn Trấn? 10
Trong map Bang hội đi xa phu tốn bao nhiêu lượng 800 lượng
Để đi Vi Sơn Đảo nhân vật cần những vật phẩm gì? 500 tấm Mật đồ thần bí
Có bao nhiêu thành bán ngựa Túc Sương? 2
Khi bạn được phong là Hiệu úy bạn sẽ được tặng những gì? Sinh lực tăng 20%
Khi bạn được phong là Thống Lĩnh bạn sẽ được tặng những gì? A và B
Kết thúc một trận Tống Kim bên thắng được bao nhiêu điểm thưởng? 1200 điểm và 3 điểm danh vọng
Kết thúc một trận Tống Kim bên thua được bao nhiêu điểm thưởng? 600 điểm
Phái nào có tốc độ đánh chậm nhất? Thiên Vương
Trong một ngày nhân vật có làm tối đa bao nhiêu nhiệm vụ Dã Tẩu? 40
Chủ Tiền Trang ở các thành thị bán vật phẩm gì (trừ Lâm An) Bao lì xì
Chủ Dược Điếm tại các thành thị bán bao nhiêu loại thuốc? 17
Có bao nhiêu loại Thổ Địa Phủ? 3
Có bao nhiêu loại Bạch Cầu Hoàn? 6
Có bao nhiêu thành dùng để ngồi tù giàm PK? 2
Để đi Đảo Tẩy Tủy nhân vật cần những vật phầm gì? Tất cả đều đúng
Có Bao nhiêu NPC ở Đảo Tẩy Tủy? 4
Có bao nhiêu NPC Thần Bí Thương Nhân tại Thất đại thành thị? 3
Chức năng NPC Công Bình Tử dùng để đối thoại? Lôi Đài
Có thể đổi điểm tích lũy liên đấu lấy vật phẩm tại NPC nào ??? Sứ giả liên đấu (Nam) 
Có bao nhiêu môn pháikhông có tăng tốc độ xuất chiêu trong chiêu thức trấn phái ? 4
Tống Kim có bao nhiêu phương thức thi đấu 5
Người bán chiến mã ở Nam Nhạc trấn tên là gì? Thẩm Câu
Số nhiệm vụ Dã Tẩu tối đa có thể thực hiện trong 1 ngày? 40
Huyền Giác Đại Sư khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm gì? Tất cả đều đúng
Hà Linh Phiêu khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm gì? Vô Ma tẩy tượng ngọc khấu
Đoạn Mộc Duệ khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm gì? Ma Sát Quỉ cốc u minh thương
Thanh tuyệt sư thái khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm gì? Tất cả đều đúng
Diệu Như là môn đệ của? Nga My
Đạo Thanh Chân Nhân khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?  Cập phong tam thanh phù
Trương Tông Chính là môn đệ của Võ Đang
Gia Luật Tị Ly khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Ma hoàng án suất hổ hạng khuyên
Chương môn Nga My là? Thanh tuyệt sư thái
Chưởng môn Võ Đang là? Đạo Nhất Chân Nhân
Chưởng môn Đường Môn là? Đường Cừu
Chưởng môn Thiên Vương Bang là? Dương Anh
Chưởng môn Côn Lôn là? Tuyền Cơ Tử
Chưởng môn Ngũ Độc là? Hắc Diện Lang Quân
Chưởng môn Thiếu Lâm? Huyền Từ Đại Sư
Chưởng môn Thúy Yên là? Doãn Hàm Yên
Chưởng môn Cái Bang là? Hà Nhân Ngã
Chưởng môn Thiên Nhẫn là?  Hoàng Nhan Hồng Liệt
Gián điệp Kim quốc ở Tương Dương là? Lưu Uẩn Cổ
Hắc Sa Động thuộc bản đồ cấp bao nhiêu? 90
Bao nhiêu điểm để đạt "Phó Tướng" trong Chiến trường Tống Kim 6000
Ngồi tù bao lâu thì sẽ giảm được 1 PK? 2 giờ
Tiến Cúc Động lưu rương ở thành nào? Dương Châu
Sa mạc địa biểu đi từ đâu qua  Khoái Hoạt Lâm
Trận tống kim 21:00 hàng ngày phe Thắng và đạt 3000 điểm tích luỹ trở lên được thưởng bao nhiêu điểm kinh nghiệm 10.000.000
Nhiệm vụ "Tiêu Diệt Quái Vật" yêu cầu tiêu diệt bao nhiêu con quái? 99
Nhiệm vụ "Vận Chuyển Bao Lương" có thể nhận nhiệm vụ ở đâu? La Tiêu Sơn
Đạt cấp 90 và cần bao nhiêu điểm Danh Vong sẽ nhận được toàn bộ kỹ năng 90 240
Hoa Sơn Phái đi từ đâu qua? Thần Hành Phù
Khi tiếp nhận bao lương thành công, đại hiệp được hỗ trợ cộng thêm bao nhiêu % sinh lực? 3000
Đối tượng được tham gia vận chuyển bao lương yêu cầu đạt đẳng cấp bao nhiêu trở lên? 50
Người chơi đứng xung quanh khi Boss Tiểu Hoàng Kim chết nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 1.000.000
Liên đấu mỗi tháng tại JX Bí Sử được bắt đầu vào ngày mấy mỗi tháng? 8
Liên đấu mỗi tháng tại JX Bí Sử được kết thúc vào ngày mấy mỗi tháng? 28
Lễ hộp Tranh Đoạt rơi ra từ Trống Khải Hoàn có thời hạn sử dụng là bao nhiêu tiếng? 3 tiếng
Thành viên Bang hội yêu cầu đạt đẳng cấp bao nhiêu mới nhận được điểm kinh nghiệm khi triệu hồi Trống Khải Hoàn? 80
Dùng lệnh bài nào để tham gia chuyến Phong Lăng Độ (đặc biệt)? Lệnh bài Thuỷ Tặc
Sử dụng lệnh triệu tập các thành viên trong Bang hội tốn bao nhiêu tiền? 20 vạn
Thành viên trong Bang hội muốn đến được nơi gọi triệu tập, yêu cầu phải có sẵn cái gì trong hành trang? Thần Hành Phù
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù cộng kỹ năng vốn có mấy cấp? 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội cộng kỹ năng vốn có mấy cấp? 2
Hoàn thành Dã Tẩu được sử dụng bao nhiêu cái trong 1 ngày? 40
Hoàn thành 30 nhiệm vụ Dã Tẩu liên tiếp nhận được bao nhiêu điểm thưởng kinh nghiệm cộng dồn? 4.000.000
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn