Huy Chương Tống Kim

Top

Nhằm cân bằng sân chơi Tống Kim nên BQT tiến hành cập nhật phần thưởng đặc biệt vào các ngày 2,4,6,CN hàng tuần khi kết thúc trận Tống Kim 21:00 người chơi nào đạt được 5000 điểm tích lũy trở lên sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 1 đến 3 "Huy Chương Tống Kim" khi thu thập đủ 50 cái "Huy Chương Tống Kim" có thể mang đến Võ Lâm Truyền Nhân để đổi thành Tống Kim Bí Bảo.

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Nhân

Vị trí: Thất đại thành thị

Chức năng:
- Đổi "Tống Kim Bí Bảo"


Huy Chương Tống Kim

Nguồn gốc: 
- Nhận ngẫu nhiên 1 > 3 vật phẩm khi đạt 5000 điểm tích lũy trở lên tại trận Tống Kim 21:00

Chức năng:
- Dùng để đổi "Tống Kim Bí Bảo"

Vật phẩm được khóa bảo hiểm vĩnh viễn


Tống Kim Bí Bảo

Nguồn gốc: Đổi tại Võ Lâm Truyền Nhân

Chức năng:
- Sử dụng nhận ngẫu nhiên vật phẩm

Yêu cầu:
- Phải có "Chìa Khóa Như ý" mới có thể mở.

Vật phẩm được khóa bảo hiểm vĩnh viễn


Chìa Khóa Như ý

Nguồn gốc: 
- Mua tại Kỳ Trân Các > Bảo Thạch giá 10 Tiền đồng/1 cái

Chức năng:
- Dùng để mở "Tống Kim Bí Bảo"

 Phần thưởng

Khi sử dụng "Tống Kim Bí Bảo" mặc định 100% nhận được 100.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) và ngẫu nhiên các vật phẩm sau đây:

Phần thưởng trong bảo rương sẽ không bị khóa như Huy Chương và Bí Bảo.

Phần thưởng sử dụng "Tống Kim Bí Bảo"
Mảnh Hoàng Kim Môn Phái
(Chi tiết trang bị HKMP: 
Đổi mảnh trang bị Hoàng Kim Môn Phái (jxbisu.net))
Mảnh trang bị An Bang
Long Văn Ngọc Bích
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn