MẬT LỆNH BÍ SỬ - HIỆU TRIỆU QUẦN HÙNG

Top

 

Người chơi mới khi bước chân vào thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ chắc hẳn sẽ còn nhiều lạ lẫm! Bằng hữu yên tâm, BQT JX Bí Sử đã chuẩn bị sẵn mật lệnh để bằng hữu khi tham gia không còn bỡ ngỡ. Những vật phẩm có trong gói quà sẽ giúp bằng hữu vượt qua giai đoạn đầu dễ dàng.

 Giới thiệu

Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì định kỳ ngày 25/09/2020.

Yêu cầu đẳng cấp: 30 đến 99 và trống 50 ô hành trang trở lên.

Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 100 Tiền đồng (Xu)

 Quà khi sử dụng

Sử dụng "Mật Lệnh Bí Sử" nhận được

Nhận cấp độ 100

50 vạn lượng

5 Tẩy Tủy Kinh + 5 Võ Lâm Mật Tịch

Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) - Kỹ năng vốn có + 1 cấp

1 bộ trang bị Hồng ảnh
(Hạn sử dụng: 7 ngày)

1 bộ trang bị Kim Phong

1 Lễ bao Vũ Khí
(Tự chọn 1 vũ khí cấp 10 ngẫu nhiên thuộc tính)

1 bộ vật phẩm tham gia Hoạt Động

1 chiến mã Túc Sương 72
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn