Triệu hồi chiến mã - Phi Vân

Top

Phi Vân vốn là loài chiến mã rất mực trung thành, sở hữu uy lực "cưỡi mây đạp gió" di chuyển thần thần tốc, mang đến sự dũng mãnh với nguồn thần lực dồi dào giúp chủ nhân của chúng tung hoành ngang dọc chiến trường chiến thắng vạn trận, tựa như "hổ mọc thêm cánh"!

Tuy nhiên, đã từ rất lâu loài chiến mã này ít người thuần hóa được chúng bởi công thức đã bị thất truyền. Nay đột nhiên có lời tương truyền Dã Luyện Đại Sư tại Tương Dương đã tìm ra cách để triệu hồi chiến mã Phi Vân, hãy nhanh chóng lên đường tầm phổ!

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Dã Luyện Đại Sư

Vị trí: Xuất hiện tại Tương Dương (201/202)

Chức năng:

Nâng cấp chiến mã


Dây Thừng/Cỏ Tươi

Cách nhận:

- Dây Thừng: Dùng 3 viên thủy tinh mỗi loại 2 viên đổi tại Dã Luyện Đại Sư
- Cỏ Tươi: Dùng 6 viên Tinh Hồng Bảo Thạch đổi tại Dã Luyện Đại Sư


Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật

Mua tại Dã Luyện Đại Sư với giá 10 Tiền đồng


Phi Vân

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi triệu hồi tại Dã Luyện Đại Sư.

Thông số chi tiết:

 Công thức triệu hồi

Để triệu hồi phi vân cần có những nguyên liệu sau: 1 Ngựa 80 (bất kỳ), 1 Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật, 1 Dây Thừng, 1 Cỏ Tươi và 1000 vạn lượng

Khi đã có đầy đủ nguyên vật liệu trong hành trang chư vị chỉ cần đem đến và bò vào bảng giao trong giao diện Triệu hồi Phi Vân

Lưu ý:

Triệu hồi thất bại: Mất tất cả nguyên liệu và tiền vạn

Triệu hồi thành công: Tiêu hao nguyên liệu + tiền vạn.

Thời gian triệu hồi5 giây, tiến trình sẽ lập tức bị hủy nếu di chuyển, xuống ngựa.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn