Nhiệm vụ hàng ngày

Top

Chuỗi nhiệm vụ hàng ngày sẽ ra mắt các nhân sĩ vào ngày 21/08 sau khi Bảo trì định kỳ. Mỗi ngày sẽ nhận được một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật ở một bản đồ được chỉ định. Có thể Tổ đội cùng nhau để rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Với phần thưởng hấp dẫn là 2.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn và 1 Bảo Rương May Mắn. Đối với những nhân vật cấp 50 trở lên sẽ có thể làm nhận nhiệm vụ tại Cẩm Nang Giang Hồ.

*Lưu ý: Vì đây là chuỗi nhiệm vụ đánh quái nên sẽ ngẫu nhiên một bản đồ bất kỳ nào đó nên không tránh khỏi việc anh em chưa đủ cấp không thể di chuyển lên bản đồ đó. Có thể nhờ vả anh em đang train tại bản đồ đó về thành Tổ đội mình, khi giết đúng quái vật tên đó cá nhân mình cũng sẽ được hưởng.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn