Phân mảnh trang bị Hoàng Kim

Top

Trang bị Hoàng Kim – giấc mơ của toàn thể nhân sĩ võ lâm, khi đã chọn cho mình con đường phiêu bạt giang hồ, trau dồi võ học. Tuy nhiên khi đã sở hữu cho nhân vật của mình trang bị An Bang hoặc Định Quốc nhưng thuộc tính chưa vừa ý thì đại hiệp có thể dùng: Kim Tê, Thần Bí Khoáng Thạch, Thủy Tinh và Phúc Duyên đê phân rã trang bị hiện tại ra mảnh trang bị để hợp thành một trang bị hoàn toàn mới với thuộc tính ngẫu nhiên.

 Nguyên liệu dùng để phân mảnh trang bị

Vật phẩm Ghi chú

Thần Bí Khoáng Thạch

Nguồn gốc:

Mua tại Kỳ Trân Các giá 50 Tiền đồng

Công dụng:

Tăng tỷ lệ phân rã mảnh


Kim Tê

Nguồn gốc:

Mua tại Kỳ Trân Các giá 100 Tiền đồng

Công dụng:

Tăng tỷ lệ phân rã mảnh


Thủy Tinh

Nguồn gốc:

Nhận thông qua các hoạt động trong game, mua tại Kỳ Trân Các, Thần Bí Thương Nhân

Công dụng:

Tăng tỷ lệ phân rã mảnh

(Lưu ý: Phải tách ra từng vật phẩm 1 - Xếp chồng chỉ tính thành 1 viên)


Phúc Duyên

Nguồn gốc:

Nhận thông qua các hoạt động trong game, mua tại Kỳ Trân Các, Thần Bí Thương Nhân

Công dụng:

Tăng tỷ lệ phân rã mảnh

(Lưu ý: Phải tách ra từng vật phẩm 1 - Xếp chồng chỉ tính thành 1 bình)

Để tiến hành phân mảnh Trang bị Hoàng Kim, đại hiệp phải đến Lâm An gặp Thợ Rèn Thần Bí (164/199).


Thợ rèn thần bí

 

Sau khi gặp Thợ Rèn Thần Bí đại hiệp lựa chọn dòng "Nhờ ngươi giúp ta phân mảnh một số trang bị hoàng kim" để tiến hành phân mảnh trang bị.

Để kiểm tra chắc chắn trang bị hiện tại có tỷ lệ chia thành mấy mảnh ta chọn dòng tiếp theo "Trang bị Hoàng Kim này có thể chia thành mấy mảnh".

Công thức để kiểm tra:

+ Bỏ trang bị cần phân mảnh vào

+ 1 viên Kim Tê

+ 1 viên Thần Bí Khoáng Thạch

+ Phúc Duyên và Thủy Tinh

Ví dụ: Dây Chuyền An Bang sẽ có tổng cộng là 6 mảnh nhưng nếu đại hiệp bỏ thiếu vật phẩm như hình dưới thì sẽ chỉ có tỷ lệ 100% ra 4 mảnh như vậy là đại hiệp sẽ bị mất 2 mảnh:


1 Kim Tê + 1 Dây Chuyền (4 mảnh)

+ Kiểm tra nếu 100% ra 4 mảnh thì ta tiếp tục kiểm tra và cho thêm vật phẩm vảo để tăng tỷ lệ ra đủ 6 mảnh.


Kim Tê + Thần bí khoáng thạch + Dây Chuyền (6 mảnh)

+ Sau khi bỏ những nguyên liệu cần thiết vào kiểm tra và tỷ lệ là 100% thành 6 mảnh thì ta chọn tiếp dòng "Có thể giúp ta phân mảnh trang bị Hoàng Kim này được không", và bỏ những nguyên liệu vừa dùng để kiểm tra vào và chọn Xác định để tiến hành phân mảnh trang bị.


Phân mảnh trang bị thành công

 Hợp thành trang bị hoàng kim

• Để hợp thành Trang bị Hoàng Kim hoàn chỉnh đại hiệp mang theo đủ mảnh của món trang bị đó đến gặp Thợ Rèn Thần Bí.

Bỏ đủ mảnh của trang bị vào bảng giao:

+ Lưu ý: Chỉ bỏ mảnh trang bị vào bảng giao, Không bỏ trùng mảnh và mảnh xếp chồng.

+ Hợp thành công sẽ có thông báo và trang bị sẽ được đưa thẳng vào Hành Trang.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn