Sự kiện 1: Tôn Sư Trọng Đạo

Top

"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"

(Một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy)

Dù có là cao thủ vang danh thiên hạ hay là ác nhân hạ độc dã tâm khắp chốn, ắt hẳn trong suốt quá trình bôn tẩu giang hồ của nhân sĩ từ thuở còn "giấy trắng không tì vết" cho đến ngày hôm nay, chư vị cũng đã từng ít nhất tầm sư luyện võ.

Tuy các cao nhân võ sư có là Tà hay Chính, chung quy tất cả đều là những vị ân sư đáng kính, không nhiều thì ít, cả thảy đều đã giúp chư vị mạnh mẽ hơn từng ngày!

Nhân dịp 20/11 sắp đến, nhân sĩ hãy cùng thu thập các bí phẩm thiên hạ mang đến trao tặng Ân Sư của mình thay lời cảm ơn. Đồng thời thông qua sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng uy trấn thiên hạ.

Sự kiện 1: Tôn Sư Trọng Đạo

Sự kiện 2: Tặng Sách Cho Thư Đồng

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 30/10/2020 đến 24/11/2020 (tức hết ngày 23/11 bước sang ngày 24/11)

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Ân Sư

Vị trí: Biện Kinh (213/194)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Mua nguyên liệu "Ân Sư Truyền Đạo Thư"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020


Thư Đồng

Vị trí: Biện Kinh (213/194)

Chức năng:
- Tặng "Cuốn Sách"
-
Xem bảng xếp hạng tặng "Cuốn Sách"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020


Hộp lễ phẩm

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020


Chữ "Tôn"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp lễ phẩm"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Dùng để hợp thành Thẻ Cao Đồ & Thẻ Ân Sư

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020


Chữ "Sư"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp lễ phẩm"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Dùng để hợp thành Thẻ Cao Đồ & Thẻ Ân Sư

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020


Chữ "Trọng"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp lễ phẩm"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Dùng để hợp thành Thẻ Cao Đồ & Thẻ Ân Sư

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020


Chữ "Đạo"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp lễ phẩm"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Dùng để hợp thành Thẻ Cao Đồ & Thẻ Ân Sư

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020


Ân Sư Truyền Đạo Thư

Nguồn gốc: Mua tại "Ân Sư"

Giá: 1 Tiền đồng/5 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Dùng để hợp thành Thẻ Ân Sư

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020


Cuốn Sách

Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng "Thẻ Ân Sư"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Tặng cho "Thư Đồng"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020

 Tham gia hoạt động nhận "Ân Sư Truyền Đạo Thư"

Ngẫu nhiên nhận từ 1 đến 5 vật phẩm:

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến
(Trận 21:00)
3000 điểm tích lũy trở lên
Vận Chuyển Bao Lương
(Đẫm Máu)
Hoàn thành nhiệm vụ
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
Vượt ải Vượt qua ải 20
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
Boss Đội Trưởng Thủy Tặc Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Thẻ Cao Đồ

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Ân Sư"

Công thức:
+ 5 chữ "Tôn"
+ 5 chữ "Sư"
+ 5 chữ "Trọng"
+ 2 chữ "Đạo"
+ 2 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng ngẫu nhiên nhận:
1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
- Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ, Nến bát trân.

Lưu ý:
- Vật phẩm này không có hạn sử dụng
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 110 sử dụng không tính giới hạn


Thẻ Ân Sư

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Ân Sư"

Công thức:
+ 3 chữ "Tôn"
+ 3 chữ "Sư"
+ 3 chữ "Trọng"
+ 1 chữ "Đạo"
+ 1 Ân Sư Truyền Đạo Thư

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng ngẫu nhiên nhận:
3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 24/11/2020
- Giới hạn: 2000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 110 sử dụng không tính giới hạn

 Phần thưởng sử dụng

Thẻ Ân Sư
(3.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội Nhất Kỷ Càng Khôn Phù
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Tử Thuỷ Tinh Lam Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Phúc Duyên Mã bài ngựa 80
Bảo rương - May Mắn Hồng ảnh Bảo Rương
Cống Nguyệt Phù Dung Phụng Nguyệt Quả Dung
Tín Vật Môn Phái Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Mảnh trang bị An Bang Mảnh trang bị Định Quốc
Mảnh - Ngọc bội Nhu Tình & Hiệp Cốt Trang bị Định Quốc (Ngẫu nhiên)
Đại thành bí kíp 120 Thiên Sơn Tuyết Liên (Cực hiếm)
Bí kíp môn phái Cuốn Sách

 

Thẻ Cao Đồ
(1.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
(Trong vòng 30 phút, nhân đôi điểm kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Có thể dùng chung được với Tiên Thảo Lộ)

 Thưởng sử dụng đạt mốc

2000 - Thẻ Ân Sư
500.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
01 Mã Bài Ngựa 80
01 Tẩy Tuỷ Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
6 viên Tinh Hồng Bảo Thạch + 3 viên Thủy Tinh
2 Mảnh trang bị Định Quốc - Ngẫu nhiên
1 Mảnh Ngọc Bội Nhu Tình & 1 Mảnh Ngọc Bội Hiệp Cốt
Max 2 Loại - Thẻ Ân Sư & Thẻ Cao Đồ
1.500.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Ngẫu nhiên
Mảnh An Bang hoặc Mảnh Áo Nhu Tình
Ngẫu nhiên
Mặt nạ - Vương Giả hoặc Nhất kỷ càn khôn phù
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn