Tranh Đoạt "Trống Khải Hoàn"

Top

Tranh Đoạt Trống Khải Hoàn - Kèn lệnh tranh đoạt đã vang lên, giờ là thời đại tranh giành của các quần hùng, các Bang Hội có thể tấn công nhau và giành quyền đánh trống để mang về nhưng vật phẩm giá trị cho bổn bang.

 Điều kiện và thời gian

Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì định kỳ ngày 18/09/2020.

Địa điểm xuất hiện: 19h30 hàng ngày tại Hoa Sơn Phái (187/186).

Đối tượng đánh trống: Chỉ có Bang Chủ của bổn bang mới có thể đánh trống

Trạng thái nhân vật: Phi Chiến Đấu, Chưa gia nhập môn phái, Bất Tử 3 giây và lag máu sẽ không thể đánh Trống.

 Cách thức tham gia

19h30 hàng ngày "Trống Khải Hoàn" sẽ xuất hiện.

Đúng 19h35 Bang Chủ của bổn bang chỉ cần bấm vào trống để đánh trống.

Trong quá trình đánh trống mà người chơi khác kích sát sẽ phải đánh lại từ đầu.

Mỗi lần đánh trống sẽ mất 3 phút để đánh thành công trống.

"Trống Khải Hoàn" sẽ tồn tại trong vòng 30 phút kể từ khi xuất hiện.

Sau 30 phút không bang hội nào đánh được trống sẽ tự biến mất.

 Phần thưởng

Bang Hội nào đánh trống thành công sẽ nhận được "Lễ hộp Tranh Đoạt (Hạn sử dụng 3 tiếng)". Khi mở Lễ hộp sẽ nhận những phần thưởng sau:

Vật phẩm Số lượng
Trống Khải Hoàn
(Chi tiết: http://phatson.jxbisu.net/trong-bang-hoi.html)
1
Hạn sử dụng: 1 ngày
Triệu Hoán Phù
(Chi tiết: http://phatson.jxbisu.net/trieu-hoan-phu.html)
5
Hạn sử dụng: 1 ngày
Tẩy Tuỷ Kinh
(Tăng 5 điểm Tiềm năng)
1
Hạn sử dụng: 1 ngày
Võ Lâm Mật Tịch
(Tăng 1 điểm Kỹ năng)
1
Hạn sử dụng: 1 ngày
Mặt nạ - Vương Giả
(Kỹ năng vốn có +1 cấp)
1
Hạn sử dụng: 1 ngày
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn