Triệu Hoán Phù - Boss Huyền Thoại

Top

Trên giang hồ đang đồn tai nhau rằng có một vật phẩm bí truyền vừa xuất hiện tại JX Bí Sử đó là Triệu Hoán Phù. Sử dụng sẽ gọi ra một Boss Tiểu Hoàng Kim Huyền Thoại khi giết chết sẽ rơi ra rất nhiều vật phẩm quý giá như: Trang bị Hiệp Cốt, Mảnh trang bị Định Quốc vv.vv và rất nhiều điểm kinh nghiệm.

 Cách nhận "Triệu Hoán Phù"

Chỉ có thể nhận được khi Bang Hội tham gia tính năng Tranh Đoạt "Trống Khải Hoàn" và đánh thành công trống.

Khi sử dụng Triệu Hoán Phù sẽ triệu hồi ra một Boss Tiểu Hoàng Kim Huyền Thoại (ngẫu nhiên)

Tổ đội giết thành công Boss nhận 10.000.000 điểm kinh nghiệm

Người chơi đứng xunh quanh sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm.

Vật phẩm rơi ra: Bí kíp kỹ năng 90, Mảnh trang bị Định Quốc (tỷ lệ thấp), Trang bị xanh cấp 10 (Option cao) vv.vv

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn