Tuyệt Kỹ 120 - Uy Trấn Giang Hồ

Top

Trước sức mạnh của Thập đại cao thủ và hàng loạt tính năng được điều chỉnh và cập nhật, Chưởng Môn của Thập Đại Môn Phái vô cùng lo lắng cho môn đệ của mình đang bôn tẩu trên giang hồ. Lo rằng uy lực không đủ, khó mà xông pha chiến trận mà phát huy hết sức mạnh của môn phái mà xưng danh thiên hạ.


Chính vì thế, Chưởng môn Thập Đại Môn Phái quyết định trao Vô Tự Thiên Thư của bổn phái cho những đệ tử đã tu luyện đạt đẳng cấp 120 trở lên. Sở hữu được thiên thư tương ứng, quý nhân sĩ sẽ lập tức được truyền thụ Tuyệt Kỹ (Skill) 120 của môn phái sở tại ngay lập tức!

 Thời gian và đối tượng

Thời gian đổi Kỹ năng 120: Sau bảo trì định kỳ ngày 06/10/2020.

Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đã gia nhập môn phái và có đẳng cấp từ 120 trở lên..

Điều kiện

Vật phẩm yêu cầu:

- 1 Cuồn Bàn nhược tâm kinh

- 1 viên Thủy Tinh (bất kỳ)

- 1 viên Tinh Hồng Bảo Thạch

- 1 bộ sách kỹ năng của môn phái (ví dụ: Thiên Nhẫn sẽ cần có: Vân Long Kích - Mâu PhápLưu Tinh - Đao Pháp và Nhiếp Hồn - Cú Thuật)

- 100 Tiền đồng

 Cách học kỹ năng 120

Sau khi đạt đẳng cấp 120, người chơi mang đầy đủ những vật phẩm yêu cầu như trên đến gặp Chưởng Môn của Môn Phái.

Để đổi Bí kíp 120 thì chọn dòng đối thoại "Ta muốn đổi sách kỹ năng 120".

Mang đủ vật phẩm sẽ ép được Bí quyết kỹ năng 120

Lưu ý:

- Người chơi của môn phái nào thì về gặp Chưởng Môn của môn phái đó.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể ép được 1 lần Bí quyết kỹ năng 120.

 Cách luyện kỹ năng 120

Đánh quái thường bằng kỹ năng 90 (% kỹ năng 120 tỉ lệ thuận với điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm tăng thì % kỹ năng 120 sẽ tăng) (có giới hạn trong ngày chỉ được 1 lượng exp nhất định tùy theo cấp)

Đánh quái trong Vượt ải ..v..v (Các điểm kinh nghiệm từ các sự kiện phần thưởng sẽ không tăng % kỹ năng 120)

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn